ZIPPKasunduan sa lisensya ng gumagamit TORK End

Kasunduan sa Lisensya ng End-User ("Kasunduan")

Huling na-update: Hulyo 29, 2020

Mangyaring basahin nang mabuti ang Kasunduan sa Lisensya ng End-User bago mag-click sa pindutang "Sumasang-ayon ako", mag-download o gumamit ZIPPTORK Windows Software o ZIPPTORK Android APP.

Pagpapakahulugan at Kahulugan

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang paunang titik ay na-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay magkakaroon ng parehong kahulugan kahit na kung lumilitaw ang mga ito sa isahan o sa pangmaramihang.

Kahulugan

Para sa mga layunin ng Kasunduan sa Lisensya ng End-User na ito:

 • Kasunduan nangangahulugang ang End-User Lisensya ng Kasunduan na bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kompanya patungkol sa paggamit ng Application. Ang Kasunduang ito ay nilikha sa tulong ng Tagabuo ng EULA.
 • application nangangahulugang ang programang software na ibinigay ng Kumpanya na na-download ng Ikaw sa isang Device, na pinangalanan ZIPPTORK
 • kompanya (tinukoy bilang alinman sa "Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Aming" sa Kasunduang ito) ay tumutukoy ZIPP GROUP INC., No.16, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 32063.
 • nilalaman tumutukoy sa nilalaman tulad ng teksto, mga imahe, o iba pang impormasyon na maaaring mai-post, mai-upload, maiugnay sa o kung hindi man magagamit ng Iyo, anuman ang anyo ng nilalaman na iyon.
 • bansa tumutukoy sa: Taiwan
 • Device ay nangangahulugang anumang aparato na maaaring ma-access ang Application tulad ng isang computer, isang cellphone o isang digital tablet.
 • Mga Serbisyo ng Third-Party ay nangangahulugang anumang mga serbisyo o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, aplikasyon at iba pang mga serbisyo ng produkto) na ibinigay ng isang third-party na maaaring ipakita, kasama o mai-access ng Application.
 • Ikaw ay nangangahulugang ang indibidwal na pag-access o paggamit ng Application o kumpanya, o iba pang ligal na nilalang sa ngalan na kung saan ang nasabing indibidwal ay nag-access o gumagamit ng Application, bilang naaangkop.

Pagkilala

Sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan na "Sumasang-ayon ako", pag-download o paggamit ng Application, Sumasang-ayon ka na mabuklod ng mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito. Kung Hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, huwag mag-click sa pindutang "Sumasang-ayon ako", huwag mag-download o huwag gamitin ang Application.

Ang Kasunduang ito ay isang ligal na dokumento sa pagitan Mo at ng Kompanya at pinamamahalaan nito ang iyong paggamit ng Application na magagamit sa Iyo ng Kompanya.

Ang Application ay lisensyado, hindi ibinebenta, sa Iyo ng Kompanya para magamit nang mahigpit alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

Lisensya

Saklaw ng Lisensya

Binibigyan ka ng Kumpanya ng isang mai-revocable, hindi eksklusibo, hindi maililipat, limitadong lisensya upang i-download, mai-install at gamitin ang Application nang mahigpit alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

Ang lisensya na ipinagkaloob sa Iyo ng Kompanya ay para lamang sa iyong personal, hindi pang-komersyal na mga layunin na mahigpit alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito.

Mga Serbisyo ng Third-Party

Maaaring ipakita ang Application, isama o gumawa ng magagamit na nilalaman ng third-party (kabilang ang data, impormasyon, aplikasyon at iba pang mga serbisyo ng produkto) o magbigay ng mga link sa mga website o serbisyo ng third-party.

Kinikilala at sumasang-ayon ka na ang Kumpanya ay hindi magiging responsable para sa anumang Mga Serbisyong Pangatlo sa Partido, kasama na ang kanilang kawastuhan, pagkakumpleto, pagiging maagap, pagiging epektibo, pagsunod sa copyright, pagiging legal, pagiging disente, kalidad o anumang iba pang aspeto nito. Ang Kumpanya ay hindi ipinapalagay at hindi magkakaroon ng anumang pananagutan o pananagutan sa Iyo o sa sinumang ibang tao o nilalang para sa anumang Mga Serbisyong Pangatlo.

Dapat kang sumunod sa naaangkop na Mga Tuntunin ng kasunduan ng Mga third party kapag ginagamit ang Application. Ang Mga Serbisyong pangatlong partido at mga link dito ay ibinibigay lamang bilang isang kaginhawaan sa Iyo at Mong i-access at gamitin ang mga ito nang buo sa iyong sariling peligro at napapailalim sa mga Tuntunin at kundisyon ng mga third party.

Kataga at Pagwawakas

Ang Kasunduang ito ay mananatiling may bisa hanggang sa wakasan ng Ikaw o ang Kumpanya.
Ang Kumpanya ay maaaring, sa nag-iisang pagpapasya nito, sa anumang oras at sa anuman o walang dahilan, isuspinde o wakasan ang Kasunduang ito sa o nang walang paunang paunawa.

Ang Kasunduang ito ay magtatapos kaagad, nang walang paunang abiso mula sa Kumpanya, kung hindi ka sumunod sa anumang probisyon ng Kasunduang ito. Maaari mo ring wakasan ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng Application at lahat ng mga kopya nito mula sa iyong aparato o mula sa iyong computer.

Sa pagtatapos ng Kasunduang ito, ititigil mo ang lahat ng paggamit ng Application at tanggalin ang lahat ng mga kopya ng Application mula sa iyong aparato.

Ang pagwawakas ng Kasunduang ito ay hindi maglilimita sa alinman sa mga karapatan o remedyo ng Kumpanya sa batas o sa pagkakapantay-pantay sa kaso ng paglabag sa Iyo (sa panahon ng termino ng Kasunduang ito) ng alinman sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng kasalukuyang Kasunduan.

Pagbabayad ng pinsala

Sumasang-ayon ka upang bayaran ang bayad at hawakan ang Kumpanya at ang mga magulang, subsidiary, kaakibat, opisyal, empleyado, ahente, kasosyo at tagapaglilisensya (kung mayroon man) na hindi nakakasama sa anumang paghahabol o hiling, kabilang ang makatuwirang bayarin ng mga abugado, na dapat magmula sa iyong: (a) paggamit ng Application; (b) paglabag sa Kasunduang ito o anumang batas o regulasyon; o (c) paglabag sa anumang karapatan ng isang third party.

walang Warranty

Ang Application ay ibinibigay sa Iyo "AS IS" at "AS AVAILABLE" at sa lahat ng mga pagkakamali at depekto nang walang anumang warranty. Sa maximum na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang Kumpanya, sa sarili nitong ngalan at sa ngalan ng mga kaakibat nito at ng kani-kanilang mga tagapaglilisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay malinaw na tinatanggihan ang lahat ng mga garantiya, maging malinaw, ipinahiwatig, ayon sa batas o kung hindi man, patungkol sa Ang aplikasyon, kasama ang lahat ng ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang mangangalakal, fitness para sa isang partikular na layunin, pamagat at hindi lumalabag, at mga garantiya na maaaring lumabas dahil sa kurso ng pagharap, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakal. Nang walang limitasyon sa naunang nabanggit, ang Kumpanya ay nagbibigay ng walang warranty o gawain, at walang representasyon ng anumang uri na matutugunan ng Application ang iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang inilaan na mga resulta, maging katugma o gagana sa anumang iba pang software, aplikasyon, system o serbisyo, patakbuhin nang walang pagkagambala, matugunan ang anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan o maging walang error o na ang anumang mga pagkakamali o depekto ay maaaring o maitatama.

Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, alinman sa Kumpanya o alinman sa tagapagbigay ng kumpanya ay gumawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, malinaw o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng Application, o ang impormasyon, nilalaman, at mga materyales o produkto kasama dito; (ii) na ang Application ay hindi magambala o walang error; (iii) tungkol sa kawastuhan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng Application; o (iv) na ang Application, mga server nito, ang nilalaman, o mga e-mail na ipinadala mula sa o sa ngalan ng Kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, bulate, malware, timebombs o iba pang nakakapinsalang sangkap.

Ang ilang mga hurisdiksyon ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng ilang mga uri ng garantiya o mga limitasyon sa naaangkop na mga karapatan sa batas ng isang mamimili, kaya ang ilan o lahat ng mga pagbubukod at limitasyon sa itaas ay maaaring hindi mailalapat sa Iyo. Ngunit sa isang kaso, ang mga pagbubukod at mga limitasyon na nakasaad sa seksyong 11 na ito ay mailalapat sa pinakamalaking sukat na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas. Kung sakaling mayroong anumang warranty na umiiral sa ilalim ng batas na hindi maaaring tanggihan, ang Kumpanya ay magiging responsable lamang sa naturang warranty.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kabila ng anumang mga pinsala na maari mong matamo, ang buong pananagutan ng Kumpanya at anuman sa mga tagapagtustos nito sa ilalim ng anumang paglalaan ng Kasunduang ito at ang iyong eksklusibong lunas para sa lahat ng nabanggit ay dapat na limitado sa halagang talagang binayaran mo para sa Application o sa pamamagitan ng Application.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang kaganapan ay hindi mananagot ang Kumpanya o ang mga tagapagtustos nito para sa anumang mga espesyal, nagkataon, hindi direkta, o mga kahihinatnan na pinsala sa anuman (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pinsala para sa pagkawala ng kita, pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmula sa o sa anumang paraan na may kaugnayan sa paggamit ng o kawalan ng kakayahan na gamitin ang Application, software ng third-party at / o hardware ng third-party na ginamit sa Application, o kung hindi man may kaugnayan sa anumang probisyon ng Kasunduang ito), kahit na ang Kumpanya o anumang tagapagtustos ay pinapayuhan ang posibilidad ng naturang mga pinsala at kahit na ang lunas ay nabigo sa mahalagang layunin nito.

Ang ilang mga estado / hurisdiksyon ay hindi pinapayagan ang pagbubukod o limitasyon ng mga sinasadya o kinahinatnan na pinsala, kaya ang nasa itaas na limitasyon o pagbubukod ay hindi mailalapat sa Iyo.

Kakayahang at Waiver

Ihiwalay

Kung ang anumang probisyon ng Kasunduang ito ay gaganapin na hindi maipapatupad o hindi wasto, ang nasabing probisyon ay mababago at bibigyan ng kahulugan upang maisakatuparan ang mga layunin ng naturang probisyon sa abot ng makakaya sa ilalim ng naaangkop na batas at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy nang buong lakas at epekto.

Waiver

Maliban sa itinadhana dito, ang kabiguang gumamit ng isang karapatan o upang mangailangan ng pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang naturang karapatan o mangangailangan ng naturang pagganap sa anumang oras pagkatapos at hindi dapat maging isang pagwawaksi ng isang paglabag ay bumubuo ng isang waiver ng anumang kasunod na paglabag.

Mga Pag-claim sa Produkto

Ang Kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang mga warranty tungkol sa Application.

Legal na Pagsunod sa Estados Unidos

Kinakatawan mo at ginagarantiyahan na (i) Hindi ka matatagpuan sa isang bansa na napapailalim sa panghihikayat ng gobyerno ng Estados Unidos, o na itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang "suportang terorista" na bansa, at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng pamahalaan ng Estados Unidos ng mga ipinagbabawal o pinigilan na mga partido.

Mga Pagbabago sa Kasunduang ito

Nakareserba ang Kumpanya ng karapatan, sa sariling pagpapasya, upang baguhin o palitan ang Kasunduang ito sa anumang oras. Kung ang isang pagbabago ay materyal ay magbibigay kami ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang mga bagong term na magkakabisa. Ang bumubuo ng isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa tanging paghuhusga ng Kumpanya.

Sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng pag-access o paggamit ng Application pagkatapos mabisa ang anumang mga pagbabago, sumasang-ayon ka na maiuugnay sa mga binagong termino. Kung Hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong term, Hindi ka na awtorisado na gamitin ang Application.

Namamahala sa Batas

Ang mga batas ng Bansa, hindi kasama ang mga salungatan nito sa mga patakaran ng batas, ay dapat pamahalaan ang Kasunduang ito at ang iyong paggamit ng Application. Ang iyong paggamit ng Application ay maaari ring isailalim sa iba pang mga lokal, estado, pambansa, o internasyonal na mga batas.

Buong Kasunduan

Ang Kasunduan ay bumubuo ng buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kompanya patungkol sa iyong paggamit ng Application at pinipigilan ang lahat ng bago at kontemporaryo na nakasulat o pasalita sa pagitan mo at ng Kumpanya.

Maaari kang mapailalim sa mga karagdagang tuntunin at kundisyon na nalalapat kapag Gumamit ka o bumili ng ibang mga serbisyo ng Kumpanya, na ibibigay sa iyo ng Kumpanya sa oras ng naturang paggamit o pagbili.

Makipag-ugnay sa

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Kasunduang ito, Maaari kang makipag-ugnay sa Amin:

 • Sa pamamagitan ng email: sales @zipppangkat.com
 • Sa pamamagitan ng pagbisita sa pahinang ito sa aming website: https://zippgroup.com/contact-zipp-group/
 • Sa pamamagitan ng numero ng telepono: + 886-3-4513314
 • Sa pamamagitan ng koreo: No.16, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist, Taoyuan City 32063, Taiwan